Naprapatian ja fysioterapian palvelut Kotkassa

Fysio Kunnon Karhu tarjoaa naprapatiaa, fysioterapiaa ja hierontaa Kotkassa. Teemme lisäksi mielellämme yhteistyötä urheiluseurojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Ammattitaitoista palvelua kivuttomaan arkeen

Fysio Kunnon Karhusta saat kattavaa ja perusteellista hyvinvointipalvelua. Tarjoamme naprapatiaa, fysioterapiaa ja hierontaa Karhulassa, Kotkassa.

Meille voi tulla niin äkillisen kuin pitkittyneen kiputilan vaivatessa. Meiltä saat apua esimerkiksi seuraaviin vaivoihin:

Naprapaatti tai fysioterapeutti tutkii asiakkaan polvea.

Naprapatia

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto.

Fysioterapeutti ohjaa asiakasta.

Fysioterapia

Fysioterapian avulla hoidetaan erilaisia työkyvyn, toimintakyvyn ja liikkumisen ongelmia sekä ennaltaehkäistään niitä.

Koulutettu hieroja hieroo asiakasta.

Hieronta

Hieronta on pehmytkudoskäsittelyä, josta saa apua lihasperäisiin kiputiloihin sekä palautumisen edistämiseen.

Naprapatia

Naprapatian avulla pyritään palauttamaan henkilön toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinten sairauksia tai toimintahäiriöitä. Naprapaatin työ perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija, jonka työskentely pohjautuu koululääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen sekä sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin.

Naprapaatti tutkii ja hoitaa erilaisia toiminnallisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, kuten selkäkipuja, lihasvammoja, niveloireita sekä niska- ja hartiaseudun ongelmia. Hoidon tavoite on pyrkiä palauttamaan asiakkaan toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia tai toimintahäiriöitä.

Tieteellisten tutkimusten mukaan naprapatia on tehokas hoitomenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin. Naprapatian tuomat myönteiset vaikutukset ja kustannustehokkuus korostuvat, kun hoitoon pääsee nopeasti ja kuntoutusprosessia tukee terveydenhoidon asiantuntijoiden toimiva yhteistyö. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vähentymisen myötä myös sairauspoissaolojen määrä laskee ja elämänlaatu paranee.

Naprapaatin työhön sisältyy paljon tutkimista ja keskustelua asiakkaan kanssa. Naprapaatin suorittaman hoidon lähtökohta on asiakkaan sairaushistorian selvittäminen tarkan alkuhaastattelun ja keskustelun avulla sekä erilaiset kliiniset testit. Asiakkaan vaivan tai kivun luonteeseen voi vaikuttaa monet eri tekijät, kuten asiakkaan ikä, ruumiinrakenne, yleiskunto ja ympäristötekijät, kuten sosioekonominen tilanne. Naprapaatti huomioi asiakaskohtaisesti kaikki tekijät asiakkaan sairaushistorian ohella.

Alkuhaastattelun ja kliinisen alkututkimuksen avulla selvitetään syyt asiakkaan oireisiin, joiden pohjalta luodaan asiakkaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Suunnitelman yhteydessä arvioidaan myös mahdollinen jatkotutkimusten tai konsultaation tarve. Naprapaatin keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaan kokeman kivun lievittyminen, toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito.

Naprapaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suomessa on koulutettu naprapaatteja vuodesta 2001 lähtien Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Kotkassa. Naprapaatin opinnot kestävät neljä vuotta ja tutkinto on laajuudeltaan 240 op.

Naprapaatin koulutus pohjautuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon, ja sen keskeisenä perustana on ymmärrys ihmisen anatomiasta eli rakenteesta sekä ihmisen fysiologiasta eli toiminnasta. Opinnoissa painottuu tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä niiden toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy. Naprapaatin koulutukseen sisältyy laajasti eri aihealueita, kuten liikuntafysiologian, urheilulääketieteen, ortopedian, kipufysiologian ja neuroanatomian osa-alueita. Opintoja syventävät vierailevat asiantuntijaluennoitsijat, jotka tuovat mukanaan tärkeää käytännön tietoa ja tuoreinta tutkimustietoa.

Naprapaatille tärkeitä käden taitoja opiskellaan perusteellisesti koko koulutuksen ajan. Erilaiset praktiikat, kuten tutkiminen, hoitomenetelmät ja kuntouttava harjoittelu ovat tärkeässä osassa koulutukseen sisältyvää käytännön harjoittelua. Työelämässä suoritettavat työharjoittelujaksot tuovat arvokasta käytännön kokemusta niin tutkimisen, hoitamisen kuin asiakaspalvelunkin saralla.

Fysioterapia

Fysioterapialla pyritään ylläpitämään ja edistämään ihmisen toimintakykyä sekä liikkumista. Fysioterapeutin työ perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Fysioterapian avulla voidaan hoitaa erilaisia työkyvyn, toimintakyvyn ja liikkumisen ongelmia sekä ennaltaehkäistä niitä. Fysioterapialla voidaan tehostaa liikkumista, parantaa ergonomiaa ja edistää kuntoutusprosessia.

Fysioterapia tarjoaa apua ja palvelua tilanteissa, joissa liikkumis- ja toimintakyky ovat uhattuina eri syistä, kuten ikääntyminen, vamma, kipu, sairaus, toimintahäiriö tai ympäristötekijät. Tavoite on ylläpitää ja edistää ihmisen toimintakykyä sekä liikkumista ottaen huomioon jokaisen omat voimavarat ja ympäristötekijät.

Fysioterapia on terveydenhoidon ammattiala, jonka keskeisiä osaamisalueita ovat ihmisen terveys, liike ja liikkuminen sekä toimintakyky. Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat asiakkaan ohjaus ja neuvonta, kuntouttava harjoittelu sekä erilaiset manuaaliset ja fysikaaliset hoitomenetelmät.

Fysioterapeutin keskeisenä tehtävänä on arvioida ja pyrkiä edistämään asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä erilaisten menetelmien avulla. Fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä ja selvittää syyt asiakkaan kokemiin oireisiin tutkimalla sekä tekemällä testejä. Asiakkaan kanssa asetetaan yhdessä tavoitteet ja luodaan hoitosuunnitelma sekä arvioidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 210 op, jonka suorittamiseen kuluu tavallisesti kolme ja puoli vuotta.

Koulutus sisältää laajasti teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua. Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään ihmisen rakenteeseen ja toimintakyvyn arviointiin sekä sen tukemiseen. Koulutukseen sisältyy myös terveyden edistäminen ja fysioterapian soveltaminen tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöissä. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Valvira.

Hieronta

Hieronnasta saa apua kivun lievitykseen ja palautumisen edistämiseen sekä rentoutumiseen.

Hieronta lievittää kipua ja stressiä

Hieronnasta saa usein helpotusta tai apua lihasperäisiin kiputiloihin. Hieronta on yleisin pehmytkudoskäsittely, joka sopii kaikille iästä riippumatta.

Hierontaan voi tulla urheilija, päätetyöntekijä tai kuka tahansa, jolla on äkillistä tai pitkittynyttä lihasperäistä kipua. Esimerkiksi päätetyötä tekevien henkilöiden niska- ja hartiaseudun vaivoihin saa hieronnasta tehokasta apua yhdistettynä muihin hoitomuotoihin.

Kaikki asiakkaamme otetaan huomioon yksilöllisesti ja eri hierontatekniikoiden sopivuus katsotaan aina asiakaskohtaisesti.

Hieronnan hyötyjä

Fysio Kunnon Karhu -logo.

Ajanvaraus

Varaa aika naprapatiaan, fysioterapiaan tai hierontaan. 

Palvelut urheiluseuroille,
yrityksille ja yhteisöille

Tarjoamme räätälöityjä palveluja urheiluseuroille, yrityksille ja yhteisöille. Jokainen palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistyöstä sovitaan ja kokonaisuus mietitään aina yhdessä tilaajan kanssa asiakaskohtaisesti.

Naprapaatti tutkii asiakasta.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Henkilöstön hyvinvointiin voi vaikuttaa positiivisesti pitämällä huolta henkilökunnasta. Sekä ehkäisemällä että hoitamalla tuki- ja liikuntaelinten vaivoja edistetään henkilöstön jaksamista ja helpotetaan heidän arkeaan. Tämä nostaa työntekijän yleistä energiatasoa sekä vähentää tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista johtuvia sairauspoissaoloja.

Yritysyhteistyö voi sisältää esimerkiksi arvioinnin ja kehitysehdotuksen työpaikan ergonomiasta, avoimen vastaanoton työntekijöille tietyin väliajoin tai pienryhmätoimintaa vapaa-ajalla. Keskustelemme mielellämme myös tarkemmin yhteistyön luonteesta ja siihen liittyvistä tarpeista.

Yhteistyössä urheilijoiden kanssa

Urheilijoiden tutkiminen ja hoitaminen on erikoisosaamistamme. Fysio Kunnon Karhun ammattilaisilla on kokemusta erilaisista urheiluvammoista sekä niiden perusteellisesta tutkimisesta ja hoitamisesta.

Fysio Kunnon Karhu tekee mielellään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö suunnitellaan yhdessä yksilöllisesti tai seurakohtaisesti tarpeiden mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden myös kertaluontoiseen yhteistyöhön, joka voi olla esimerkiksi urheilutapahtuman yhteyteen järjestettyä toimintaa.